Article Index

 

REGISTRUL LOCAL AL SPAŢIILOR VERZI

Aplicaţie GIS – Enterprise Database

Meniul Hartă prezintă o aplicaţie dezvoltată pe suport OpenLayers + GeoExt (fig.1).

 image005

 

Fig.1. Componenta webgis a aplicatie

. Meniul Scuaruri

 image007

               

 

 

 Acest meniu permite vizualizarea şi editarea datelor referitoare la scuarurile componente spaţiilor verzi. Accesarea acestuia afişează un tabel centralizator ce conţine următoarele înregistrări pentru fiecare scuar în parte: zona, codul scuarului, folosinţa, echipare edilitară, data modificării informaţiilor despre scuar, utilizatorul care a făcut modificarea, utilizatorul ce a făcut adăugarea.             

 

Meniul Rapoarte

 

                În cadrul acestui meniu sunt prezentate diferite rapoarte, ce se actualizează odată cu eventualele modificări în baza de date. Rapoartele sunt reprezentate atât grafic (prin grafice de tip pie-chart) fie tabelar.

 image009

                Astfel meniul Rapoarte conţine mai multe sub-meniuri ce oferă rapoarte despre următoarele caracteristici:

 

  • Cele mai bine reprezentate 10 specii de arbori şi grupa de specii

 image011

 

  • Cele mai bine reprezentate 5 specii de gard viu şi lungimea

 image013

 

  • Cele mai bine reprezentate 10 specii de arbuşti

 image015

 

  • Ponderea fiecărui sector de spaţiu verde

 image015