Article Index

 

Geoportal Habitate si specii Natura 2000

 image019

Aspecte teoretice

Sistemul informatic GIS cuprinde baza de date relaţională geografică şi alfanumerică şi trebuie să aibă o ahitectură client-server cu posibilităţi de interogare, reprezentare tematică şi schimb de date în formate GIS cunoscute şi acceptate (xml şi sau shapefile).

 ARHITECTURA SISTEMULUI

arhitectura sistemului 

Software baza de date

Softwearul propus reprezintă un sistem de baze de date relaţionale cu extensie spatiala şi să este capabil să păstreze integritatea si corectitudinea datelor. În acest sens baza de date dispune de un modul spaţial şi satisface cerinţele necesare implementării GIS cum ar fi:

  • formatul digital al bazelor de date cartografice trebuie să permită interoperabilitatea între diferite programe de analiză GIS;
  • să stocheze o cantitate mare de informaţii referitoare la caracteristicile staţiunii şi arboretului (rocă, relief, tip de sol, elemente climatice, tip de pădure, grupă funcţională, sortimente, compoziţie actuală, compoziţie ţel, consistenţă, volum la hectar, etc.);
  • să înmagazineze informaţii altele decât cele de tip tabelar, cum sunt de exemplu informaţiile geospaţiale vectoriale reprezentate de puncte, linii şi poligoane;
  • să realizeze diferite sortări de tip querry pe baza informaţiilor primare;
  • să fie dinamică şi să permită accesul mai multor utilizatori simultan;
  • să realizeze copii de siguranţă a informaţiilor deţinute;
  • comunicarea, în ceea ce priveşte datele critice, să fie făcuta pe cale securizată.

 Aplicaţie client

image021

Aplicatia client dezvoltată de către societatea noastră reprezintă a doua componentă de bază ce intră în componenţa sistemului şi este un mediu accesibil, uşor de folosit, ce dă posibilitatea accesării bazei de date de către personalul implicat în gestiunea şi utilizarea datelor. În acest sens aplicaţia trebuie conţine unelte de bază GIS de vizualizare (zoom, pan), de editare a datelor spaţiale stocate în format vectorial (formate de tip punct, linie şi poligon), integrarea datelor preluate cu ajutorul sistemelor de navigaţie de tip GPS într-un mod automat în baza de date GIS (în vederea surprinderii realităţii din teren în scopul realizării unor evidenţe dinamice uşor accesibile) şi construcţia evidenţelor şi realizarea rapoartelor (în vederea filtrării, sortării, etc.,). În componenţa aplicaţiei sunt incluse elemente de calcul implicit a unor caracteristici dimensionale cum ar fi: suprafeţe, perimetre, lungimi.

De asemenea aplicaţia respectă specificaţiile INSPIRE pentru bazele de date geospaţiale ale ariilor protejate, având o interfaţă specială de vizualizare, inserare şi editare a acestora, precum si cea de editare a metadatelor spatiale;

Administrarea bazei de date se face dintr-un mediu securizat, creat si acesta modular. Accesul se face pe baza de utilizator si parola. Accesul la informatii si la operatiile asupra acestora se face ierarhic in functie de drepturile fiecarui utilizator. Orice operatie este înregistrată într-un istoric cu datele necesare în indentificarea operatorului precum şi corectării unor eventuale erori de operare.

Implementare in Parcul National Defileul Jiului

Versiunea de management destinata administratiei

 image026

Versiunea pentru publicul larg.

 image028