Article Index

Geoportal Biodiversitate –Urs

Servicii de dezvoltare a unui software pentru utilizarea si operarea prin intermediul web a bazei de date spatiale GIS aferenta proiectului LIFEURSUS, pentru judetele Vrancea, Covasna, Harghita.

image002

Aplicatia pentru publicul larg

image004

 


 

REGISTRUL LOCAL AL SPAŢIILOR VERZI

Aplicaţie GIS – Enterprise Database

Meniul Hartă prezintă o aplicaţie dezvoltată pe suport OpenLayers + GeoExt (fig.1).

 image005

 

Fig.1. Componenta webgis a aplicatie

. Meniul Scuaruri

 image007

               

 

 

 Acest meniu permite vizualizarea şi editarea datelor referitoare la scuarurile componente spaţiilor verzi. Accesarea acestuia afişează un tabel centralizator ce conţine următoarele înregistrări pentru fiecare scuar în parte: zona, codul scuarului, folosinţa, echipare edilitară, data modificării informaţiilor despre scuar, utilizatorul care a făcut modificarea, utilizatorul ce a făcut adăugarea.             

 

Meniul Rapoarte

 

                În cadrul acestui meniu sunt prezentate diferite rapoarte, ce se actualizează odată cu eventualele modificări în baza de date. Rapoartele sunt reprezentate atât grafic (prin grafice de tip pie-chart) fie tabelar.

 image009

                Astfel meniul Rapoarte conţine mai multe sub-meniuri ce oferă rapoarte despre următoarele caracteristici:

 

 • Cele mai bine reprezentate 10 specii de arbori şi grupa de specii

 image011

 

 • Cele mai bine reprezentate 5 specii de gard viu şi lungimea

 image013

 

 • Cele mai bine reprezentate 10 specii de arbuşti

 image015

 

 • Ponderea fiecărui sector de spaţiu verde

 image015

 


 

Geoportal Habitate si specii Natura 2000

 image019

Aspecte teoretice

Sistemul informatic GIS cuprinde baza de date relaţională geografică şi alfanumerică şi trebuie să aibă o ahitectură client-server cu posibilităţi de interogare, reprezentare tematică şi schimb de date în formate GIS cunoscute şi acceptate (xml şi sau shapefile).

 ARHITECTURA SISTEMULUI

arhitectura sistemului 

Software baza de date

Softwearul propus reprezintă un sistem de baze de date relaţionale cu extensie spatiala şi să este capabil să păstreze integritatea si corectitudinea datelor. În acest sens baza de date dispune de un modul spaţial şi satisface cerinţele necesare implementării GIS cum ar fi:

 • formatul digital al bazelor de date cartografice trebuie să permită interoperabilitatea între diferite programe de analiză GIS;
 • să stocheze o cantitate mare de informaţii referitoare la caracteristicile staţiunii şi arboretului (rocă, relief, tip de sol, elemente climatice, tip de pădure, grupă funcţională, sortimente, compoziţie actuală, compoziţie ţel, consistenţă, volum la hectar, etc.);
 • să înmagazineze informaţii altele decât cele de tip tabelar, cum sunt de exemplu informaţiile geospaţiale vectoriale reprezentate de puncte, linii şi poligoane;
 • să realizeze diferite sortări de tip querry pe baza informaţiilor primare;
 • să fie dinamică şi să permită accesul mai multor utilizatori simultan;
 • să realizeze copii de siguranţă a informaţiilor deţinute;
 • comunicarea, în ceea ce priveşte datele critice, să fie făcuta pe cale securizată.

 Aplicaţie client

image021

Aplicatia client dezvoltată de către societatea noastră reprezintă a doua componentă de bază ce intră în componenţa sistemului şi este un mediu accesibil, uşor de folosit, ce dă posibilitatea accesării bazei de date de către personalul implicat în gestiunea şi utilizarea datelor. În acest sens aplicaţia trebuie conţine unelte de bază GIS de vizualizare (zoom, pan), de editare a datelor spaţiale stocate în format vectorial (formate de tip punct, linie şi poligon), integrarea datelor preluate cu ajutorul sistemelor de navigaţie de tip GPS într-un mod automat în baza de date GIS (în vederea surprinderii realităţii din teren în scopul realizării unor evidenţe dinamice uşor accesibile) şi construcţia evidenţelor şi realizarea rapoartelor (în vederea filtrării, sortării, etc.,). În componenţa aplicaţiei sunt incluse elemente de calcul implicit a unor caracteristici dimensionale cum ar fi: suprafeţe, perimetre, lungimi.

De asemenea aplicaţia respectă specificaţiile INSPIRE pentru bazele de date geospaţiale ale ariilor protejate, având o interfaţă specială de vizualizare, inserare şi editare a acestora, precum si cea de editare a metadatelor spatiale;

Administrarea bazei de date se face dintr-un mediu securizat, creat si acesta modular. Accesul se face pe baza de utilizator si parola. Accesul la informatii si la operatiile asupra acestora se face ierarhic in functie de drepturile fiecarui utilizator. Orice operatie este înregistrată într-un istoric cu datele necesare în indentificarea operatorului precum şi corectării unor eventuale erori de operare.

Implementare in Parcul National Defileul Jiului

Versiunea de management destinata administratiei

 image026

Versiunea pentru publicul larg.

 image028


 Aplicatie webmapping - Management Silvic

image029

Componenta grafica

image032

Componenta descriptiva

image033

Rapoarte grafice

image035