Amenajarea padurilor
 
 
Amenajarea padurilor sau amenajamentul reprezinta un ansamblu de preocupari si masuri menite sa asigure aducerea si pastrarea padurilor în starea cea mai corespunzatoare functiilor economice si sociale ori ecologice pe care sunt chemate sa le îndeplineasca.
 
Amenajamentele se elaboreaza pentru întreg fondul forestier, indiferent de forma de proprietate, publica sau privata (apartinând persoanelor fizice sau juridice: composesorate, obsti si alte forme asociative), administrat de catre ocoale silvice de stat sau de catre ocoale silvice private. Amenajamentele au valabilitate 10 ani.
Pentru elaborarea unui amenajament este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:
 
* Lucrari pregatitoare
* Faze de executie:
o culegerea datelor de teren
o prelucrarea datelor si redactarea în concept a amenajamentului
o definitivarea amenajamentului si a hartilor
 
În categoria "Lucrari pregatitoare" se încadreaza urmatoarele operatiuni:
 
* Documentarea si recunoasterea generala a terenului studiat;
* Documentarea privind conditiile stationale;
* Procurarea materialului cartografic (planuri, ortofotoplanuri, imagini satelitare);
* Procurarea datelor din amenajamentele anterioare
* Realizarea Conferintei I de amenajare
 
Culegerea datelor de teren presupune urmatoarele lucrari:
 
* Materializarea parcelarului
* Materializarea subparcelarului si descrierea parcelara
* Culegerea datelor referitoare la tipurile de statiune si padure
* Determinarea elementelor dendrometrice ale arboretelor
* Inventarierea arboretelor exploatabile
* Masuratori topografice cu tehnologie GPS pentru parcelar si subparcelar
 
Aceasta etapa se încheie cu receptia lucrarilor de teren.
 
Prelucrarea datelor si redactarea în concept a amenajamentului presupune urmatoarele lucrari:
* Determinarea si calculul suprafetelor
* Determinarea volumului în arboretele inventariate
* Prelucrarea datelor de teren cu programul AS
* Întocmirea hartilor amenajistice
 
De asemenea, în aceasta etapa:
 
* se stabilesc functiile social-economice ale padurii si bazele de amenajare
* se reglementeaza procesul de productie lemnoasa si se stabilesc masurile de gospodarire a arboretelor cu functii speciale de protectie
 
Solutiile stabilite (functiile atribuite padurii, lucrarile propuse, planul decenal, posibilitatea anuala) se avizeaza in cadrul Conferintei a II-a de amenajare, la care participa delegati ai ministerului, beneficiarului si ai proiectantului.
Definitivarea amenajamentului si a hartilor presupune:
 
* Redactarea amenajamentului în forma finala
* Tiparirea si legarea amenajamentelor
* Definitivarea hartilor
* Depunerea amenajamentului spre avizare în CTAS - MMP
 
Pe lânga amenajamentul propriu - zis, sociatatea noastra ofera proiectul GIS pentru suprafata amenajata, proiect care ofera urmatoarele avantaje:
 
* Ofera o precizie net superioara a reprezentarilor si calculelor;
* O structurare foarte buna a informatiei;
* Acces rapid la informatii (datorat atât criteriilor de organizare, interogare flexibile cât si vitezei de lucru a echipamentelor electronice/digitale);
* Integrarea datelor de diverse tipuri, provenite din diverse surse;
* Crearea si folosirea de biblioteci specifice (utilizarea standardelor);
* O usoara actualizare a informatiilor (planuri "la zi");
* Abilitatea de a dezvolta analize si studii diverse;
* Reproducere usoara, precisa si nelimitata a materialului grafic (o compozitie cartografica - la scara si în forma alese de catre utilizator, care poate tipari oricând si în orice numar de copii, sau poate publica prin internet sau intranet);
* Realizarea de analize complexe în timp scurt;
* Cresterea vitezei de luare a deciziilor;
* Flexibilitate la evolutia tehnologiilor.