fbpx
Nicovalei nr.33, Brașov 500473, Romania +40722 276 272 +40728 305 582 office@forestdesign.ro

Blue Flower

Tratamentul tăierilor cvasigrădinărite

Ce este tratamentul?

În sens larg tratamentul include întregul ansamblu de măsuri culturale, prin care pădurea este condusă de la întemeiere până la exploatare și regenerare (în literatura anglo-saxonă- Troup,1928; Matthews, 1989).

În sens restrâns, prin tratament se înțelege modul special cum se procedează la exploatare și implicit la regenerarea unui arboret sau a unei păduri (Rădulescu, 1956).

Tratamentul tăierilor cvasigrădinărite

Face parte din grupa tratamentelor cu tăieri repetate într-o perioadă mai lungă de timp, la care regenerarea se obţine sub masiv. El ocupă o poziţie intermediară, între tratamentul codrului grădinărit şi cel al tăierilor progresive. Se înscrie în grupa tratamentelor cu tăieri repetate, neuniform amplasate în interiorul unităţii amenajistice, cu perioadă lungă de regenerare (40 la 60 ani). Aplicarea acestui tratament a condus la ideea tratamentului tăierilor combinate, folosindu-se, atât tăieri progresive cât şi extracţii grădinărite.

Acest tratament presupune intervenții în ochiuri, însă cu o perioadă de regenerare mai mare decât tăierile progresive, ceea ce a dus în trecut la denumirea de „tăieri progresive cu perioadă de regenerare lungă”.

Tăierile în ochiuri, sunt o formă de gospodărire multilaterală și estetică, ce se poate adapta schimbărilor celor mai fine de stațiune și arboret (Dengler,1935);

Se urmărește:

- menținerea permanentă și în bune condiții a acoperirii solului cu vegetație forestieră și exercitarea continuă și în mod corespunzător a funcțiilor de protecție și producție atribuite arboretelor.

- realizarea de arborete amestecate, la aplicarea tăierilor se vor creea condiții pentru favorizarea sau introducerea treptată a unor specii cu valoare productivă sau de protecție ridicată.

Prin executarea acestui tratament se favorizează instalarea și dezvoltarea sub masiv a unei regenerări naturale abundente, iar la finalul tratamentului a unui arboret amestecat și neregulat (constituit din mai multe generații);

Prin aplicarea acestui tratament (datorită perioadei mai îndelungate de timp) se obține un profil sinuos și neuniform al viitorului arboretelor;

La prima intervenție se va acorda o atenție deosebită extragerii exemplarelor din speciile cu valoare redusă, a celor cu fenotip inferior care nu se justifică să mai fie menținute și în viitor;

Intensitatea tăierilor va fi mai mare când se urmăreşte favorizarea speciilor de lumină şi mai mică în cazul celor de umbră. Astfel, în punctele în care se urmăreşte instalarea seminţişului, la prima tăiere se reduce consistenţa arboretului până la 0.4 pentru cvercinee fără gorun, până la 0.5 pentru molid şi gorun, 0.6 pentru fag şi 0.7 pentru brad

Suprafața inițială a punctelor de regenerare, respectiv diametrul mediu al acestora, poate varia între următoarele limite, în raport cu speciile de regenerat:

-             Stejar, gorun, gârniță                 1.0-1.5 H

-             Molid                                              0.7-1.0 H;

-             Fag, brad                                       0.5-1.0 H;

*) H = înălțimea medie a arboretului

Numărul tăierilor pentru fiecare punct de regenerare, în cadrul perioadei speciale de regenerare, poate fi cuprins între 2 și 3, mai puțin la speciile de lumină și mai multe la cele de umbră;

Concomitent cu tăierile de regenerare, de-a lungul întregii perioade, în punctele de regenerare se aplică lucrări de îngrijire necesare, potrivit stadiilor de dezvoltare ale semințișurilor și tinereturilor instalate (de la descopleșiri și degajări, până la curățiri și rărituri).

Una dintre problemele ridicate de acest tratament este legată de exploatare, datorită structurii neregulate sunt predispuse la vătămări mai ales în zonele cu nuieliș - prăjiniș. Astfel este necesară o rețea bună de drumuri (drumuri forestiere, drumuri de pământ- de scos apropiat, drumuri de exploatare, etc.) sau chiar linii de funicular permanente.

Bibliografie:

***2000 : “Norme tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor”

Nicolescu N.V.: Curs Silvicultură Specială, 2014, Universitatea ”Transilvania” din Brașov

Nicolescu N.V.: 2014 – ”Silvicultură II. Silvotehnică”, Ed Aldus, Brașov;

http://forestry.sfasu.edu/faculty/stovall/silviculture/

 

-

300k
Hectare Paduri Amenajate
150k
Hectare Imagini aeriene
15
Proiecte de Biodiversitate
10
Registre Spatii Verzi