fbpx
Nicovalei nr.33, Brașov 500473, Romania sales@forestdesign.ro

Blue Flower

De ce să realizăm și să utilizăm în amenajarea pădurilor sistemul de informații geografice GIS?

Încă de la început vrem să vă readucem aminte, ceea ce se regăsește în norma tehnică de amenajarea pădurilor NT5-2000, pagina 21.

Pe măsura transpunerii planurilor topografice de bază și a elementelor cartografice specifice amenajamentului silvic din forma clasică existentă în formă digitală (care oferă posibilitatea prelucrărilor cu ajutorul mijloacelor de calcul automat), se va trece la realizarea și utilizarea bazei de date GIS. Aceste baze se vor realiza prin conectarea logică a cartografiei digitale cu elementele de caracterizare a stațiunilor și a vegetației forestiere existente deja în formă digitală (program AS).

Bazele de date GIS vor face posibilă exploatarea rapidă și eficientă a informațiilor ce le sunt proprii, atât sub raportul cadastrului forestier, cât și sub cel al amenajamentului silvic, în general. Printre alte aplicații, bazele de date respective vor permite realizarea în mod automat a hărților tematice specifice amenajamentului.

În afară de posibilitățile descrise mai sus am dori să subliniem următoarele:

  • Ne permite în faza de lucrări pregătitoare să le evaluăm în vederea unei bune cartări în faza de lucrări de teren, iar în faza de pre analiză a soluțiilor tehnice să argumentăm prezența unor factori abiotici sau biotici destabilizatori (doborâturi concentrate de vânt și sau zăpadă, inadvertențe existente cu datele înregistrate fie în hărțile silvice anterioare fie în planurile de bază, etc.);
  • Vom valida ușor existența altor reglementări referitoare la planificarea teritoriului, cuprinse în planurile și proiectele altor entități (culoare de gaz și sau linii electrice, construcția de autostrăzi și drumuri naționale, etc.);
  • Se vor afla cu ușurință acele zone utilizate ca și coridoare ecologice de către specii și sau alte elemente de biodiversitate, precum și reglementări specifice existente la nivelul ariilor naționale protejate;
  • Datele cuprinse în amenajamentele silvice devin informații extrem de utile în procesul de luare a deciziilor la nivelul administratorului de fond forestier;
  • Ne permite realizarea de analize complexe, în contextul climatic actual (EX. Variația temperaturilor și/sau precipitațiilor la nivel de subparcelă, parcelă, unitate de producție, ocol silvic);
  • Să realizăm evidențe de amenajament electronice cu referință spațială, ceea ce va ajuta la o mai bună și predictibilă organizare a procesului de producție an de an;
  • Am putea integra ușor o serie de informații obținute prin practici de teledetecție: imagini satelitare de rezoluție medie și sau înaltă, imagini aeriene realizate cu drone (UAV), modele numerice ale terenului sau ale suprafeței terenului, etc.;
  • Să evităm ceea ce în practică se numește: Hârtia suportă orice! Ceea ce de multe ori dacă adunăm 1+1 pe hârtie vom obține fie 3, fie 1,5 și nu 2 cum am învățat la aritmetică.
  • Validăm cu ușurință suprapunerea posibilă virtuală cu alți deținători de terenuri din vecinătate (proprietăți aparținând persoanelor fizice și juridice, ale unităților administrativ teritoriale etc, - fânețe, pășuni);
300k
Hectare Paduri Amenajate
150k
Hectare Imagini aeriene
15
Proiecte de Biodiversitate
10
Registre Spatii Verzi