fbpx
Nicovalei nr.33, Brașov 500473, Romania sales@forestdesign.ro

Blue Flower

Foioase prețioase (nobile)

Foioase prețioase (nobile)

Sunt speciile de valoare ridicată, prețioase (nobile), a căror prezență în cadrul arboretelor amestecate dau culoare și ridică valoare arboretelor. Principalele caracteristici sunt: frumusețe estetică, atât a ansamblului peisagistic unde se individualizează (prin varietatea formelor coroanelor și a coloritului specific) cât și a lemnului; lemn cu valoare comercială foarte ridicată și utilizarea acestuia în producerea de furnire estetice sau cherestea, fiind, de asemenea, o componentă importantă a biodiversității (prin producerea de semințe și fructe, asocierea lor cu unele specii de animale și crearea de ecosisteme complexe).

Speciile de foioase preţioase (cireş, frasin comun, paltin de munte, paltin de câmp, sorb, ulmii, nucii, etc.) se găsesc, în general, în pondere mică (apar diseminat). Conform caracteristicilor de mai sus, lista "foioaselor preţioase" poate fi îmbogăţită şi cu alte specii, cum ar fi mărul, părul, etc.

Creșterea ponderii speciilor valoroase precum și calitatea lemnului se poate realiza prin lucrările de îngrijire ale arboretelor, unde aceste specii trebuiesc protejate și promovate.

Din punct de vedere economic, aceste specii realizează un venit ridicat începând de la 40-50 de ani. Se recomandă extragerea foioaselor prețioase în cadrul ultimelor rărituri, menținerea lor până la vârsta exploatabilității speciilor sociale nu reprezintă o soluție economică.

Vârsta exploatabilității, pentru aceste specii, este între 60-80 de ani, după această vârstă apar atacurile de ciuperci (în special colorația lemnului și apariția putregaiurilor), ce duc la pierderea calității și reduc utilizările lemnului.

Aceste specii se conduc intensiv, printr-o silvicultură de arbore, care presupune tăieri de formare a coroanelor, elagaj artificial, alegerea şi însemnarea cu caracter permanent a arborilor de viitor, care sunt favorizaţi ulterior prin rărituri foarte puternice de sus, prin care se urmăreşte creşterea liberă a coroanelor, fără concurenţa exemplarelor din jur.

300k
Hectare Paduri Amenajate
150k
Hectare Imagini aeriene
15
Proiecte de Biodiversitate
10
Registre Spatii Verzi