fbpx
Nicovalei nr.33, Brașov 500473, Romania sales@forestdesign.ro

Blue Flower

Registru Spatii Verzi

Începând cu anul 2007, există un act normativ specific spaţiilor verzi şi anume Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007  privind “Reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane”, redenumită prin Legea 313/2009 - “Lege privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor”, cu modificările şi completările ulterioare. Aceaste legi stabilesc obiectivele ce trebuiesc atinse prin administrarea spaţiilor verzi, obiective de interes public, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi stării de sănătate a populaţiei.

Pentru a îndeplini aceaste prevederi este necesară realizarea Registrului local al spaţiilor verzi.

Pentru a sprijini persoanele fizice si juridice în realizarea acestui registru al spațiilor verzi compania noastra a dezvoltat o aplicație specială, conform specificațiilor din lege, ce ofera un sistem unic pentru vizualizarea, administrarea şi interogarea datelor registrului spaţiilor verzi. Aceasta conţine o compilaţie de funcţii ce integrează meniuri şi sub-meniuri de vizualizare, administrare şi interogare a datelor.

Registrul local al spațiilor verzi este un sistem de informații geografice (GIS) ce conține o baza de date GIS și o interfață specială de operare a datelor, rapoartelor și hărților

 

Sistemul ce este găzduit pe un server (la beneficiar sau gazduit in centrul nostru de date) permite accesarea sa atât din interior cât și din exteriorul , via internet, cu ajutorul browserelor de navigare.

Aplicatia estre structurata in:

  • Meniul Pagina principală

  • Meniul Registru (Scuaruri, Arbori, Garduri vii, Arbuşti)

  • Meniul Documente (Documente spații verzi, Documente clădiri)

  • Meniul Nomenclatoare (Specii, Vitalitate, Zone, Folosință, Risc, Stare întreținere, Echipare edilitară, Scuar-Domeniu, Tip proprietate, Mod administrare, Reglementere urbanistică, Tip document, Proprietar/Deținător).

  • Meniul Rapoarte (Arbori, Garduri vii, Arbuști, Sectoare, Raport general, Raport de vizibilitate, Raport pe străzi, Grupare scoar detaliată, Raport documente)

  • Meniul puncte (puncte culese).

 

Pentru introducerea sau editarea scuarurilor, aplicația are prevăzută o fișă tip, în care se pot face modificări cu privire la folosința scuarului, categoria din care face parte acesta, adresa la care este localizat (strada, numărul, blocul), dar și date referitoare la proprietate (deținător, tip proprietate, mod de administrare, reglementare urbanistică).

Registrul este un sistem dinamic, astfel fisa scuarului este direct legata de sistemul de management al datelor si al hărții fiind actualizată în timp real pe baza modificărilor operate. În fereastra Fisa, sunt desenate, pe baza informaţiilor GIS vectoriale stocate în baze de date PostgreSQL, limitele scuarului, poziţia fiecărui arbore din scuar prin reprezentare punctiformă şi poziţia gardului viu prin reprezentare liniară. De asemenea în acestă fereastră sunt prezentați detaliat arborii, gardurile vii și arbuștii aflați în scuar în formatul specificat de lege.

 

Registrul oferă opțiunea generării a diferite rapoarte predefinite sau presonalizabile, ce se actualizează odată cu eventualele modificări în baza de date. Rapoartele sunt reprezentate atât grafic (prin grafice de tip pie-chart) fie tabelar.

Meniul Hartă prezintă o aplicaţie webGIS accesibilă de pe orice terminal (PC, Laptop, Smartphone) si oferă posibilitatea atat a vizualizării cat și a editării hărților.

Modulul de poziționare cu GPS în hartă oferă posibilitatea actualizării direct în teren a datelor registrului precum și a modificării geometriei scuarurilor (ex. amenajarea unui spațiu verde nou, diminuarea suprafeței unui scuar pentru construirea unui al obiectiv etc.)

300k
Hectare Paduri Amenajate
150k
Hectare Imagini aeriene
15
Proiecte de Biodiversitate
10
Registre Spatii Verzi