fbpx
Nicovalei nr.33, Brașov 500473, Romania +40722 276 272 +40728 305 582 office@forestdesign.ro

Blue Flower

Înmulțirea speciilor lemnoase forestiere prin altoire

Înmulțirea speciilor lemnoase forestiere prin altoire

Altoirea este operaţia de îmbinare artificială a unei porţiuni detaşate de pe planta-mamă cu o altă plantă care posedă rădăcini în scopul concreşterii acestora şi formării unei singure plante.

În procesul de altoire este necesar un suport de rădăcini, ce asigură fixarea în sol şi nutriţia minerală care se numește  portaltoi și un organ vegetativ – altoi, care după concreşterea cu portaltoiul formează coroana noii plante lemnoase, având rol în fotosinteza şi sinteza substanţelor organice.

Este necesar ca suprafeţele de contact dintre altoi şi portaltoi să se suprapună perfect şi să asigure continuitatea ţesuturilor.

Fig. 1 - Lipire altoi de portaltoi

Pentru altoirea speciilor lemnoase se utilizează de regulă portaltoaie tinere obţinute din sămânţă. Vârsta acestora şi dimensiunile diferă în funcţie de condiţiile în care se face altoirea (în câmp sau spaţii adăpostite) şi procedeul de altoire aplicat.

La foioase, altoirile se execută în câmp în condiţii naturale de mediu, portaltoiul la locul de grefare a altoiului având o grosime de 8-12 mm.

La răşinoase altoirile se efectuează de regulă în condiţii controlate de mediu (sere) pe portaltoi crescuţi în vase de vegetaţie.

În Romănia, Quercus machrantera sau Quercus alba sunt specii care s-au altoit cu succes pe Quercus robur. Rezultate bune s-au obţinut şi prin altoiri de Pinus cembra pe Pinus strobus (Enescu ş.a., 1994).

Temperatura, umiditatea şi oxigenul din timpul şi imediat după altoire sunt factori care influenţează semnificativ concreşterea partenerilor.

Tehnica de altoire şi îndemânarea celui care face altoirea sunt elemente principale de care depinde reuşita sudării altoiului cu portaltoiul.

Metodele de altoire folosite pentru înmulţirea speciilor forestiere sunt adaptări ale metodelor aplicate în pomicultură, în lume fiind aplicate în prezent peste 200 de metode de altoire (Enescu ş.a., 1994).

Cele mai utilizate metode de altoire la speciile forestiere pot fi grupate în trei categorii: altoirea prin apropiere (alipire), altoirea cu lujeri detaşaţi şi altoirea cu mugur detaşat.

Altoirea prin apropiere (alipire)

Presupune alipirea a două ramuri sau tulpini de puieţi după ce la ambii parteneri s-a înlăturat scoarţa şi un strat de lemn pe porţiunea de sudură . Altoiul trebuie să aibă un mugur axilar pe partea opusă tăieturii. După prindere, altoiul se detaşează de planta mamă sub locul de sudură. Această metodă de altoire poate fi aplicată primăvara, înainte sau după pornirea vegetaţiei.

 


Fig. 2 - Altoirea prin apropiere simplă si perfecționată

       Altoirea cu ramură detaşată

Are numeroase procedee şi variante de aplicare (în copulaţie, în despicătură, în triangulaţie, etc.)

Altoirea în copulaţie  - presupune secţionarea portaltoiului la nivelul unui mugur, în partea opusă acestuia, printr-o tăietură oblică. Secţionarea bazei altoiului se face în mod asemănător după care cele două secţiuni se suprapun pentru sudură. Se aplică la portaltoi tineri, cu diametrul de cel mult 8-15 mm, similar altoiului.

Varianta perfecţionată a altoirii în copulaţie se caracterizează prin aceea că  pe suprafaţa secţiunii oblice se execută în plus o limbă (la altoi) şi un lăcaş (la portaltoi), care permite atât o suprapunere cât şi o stabilitate mai bună a altoiului.

 

Fig. 3. - Altoirea în copulaţie: a) simplă, b) perfecţionată

1) altoi, 2) portaltoi, 3) mod de îmbinare

             Altoirea în despicătură  este un procedeu simplu însă cu rezultate mai slabe. Se recomandă atunci când grosimea portaltoiului nu depăşeşte 7-8 cm.

Altoirea în despicătură se execută cu puţin înainte de pornirea vegetaţiei.

  

Fig. 4 - Altoirea în despicătură

1) altoi, 2) portaltoi, 3) mod de îmbinare

 Altoirea sub coajă  se aplică în cazul unor portaltoi mai vârstnici şi cu grosimea mult mai mare decât a altoiului. Portaltoiul se secţionează perpendicular pe ax la înălţimea dorită. Se face o incizie longitudinală, iar coaja portaltoiului de sub secţiune se desprinde cu o pană de lemn, formând un lăcaş în care să poată fi introdus altoiul Acest procedeu de altoire se execută primăvara, când seva circulă şi permite îndepărtarea cojii.

Fig. 5 - Altoirea sub coajă

 Altoirea în triangulaţie  este, de asemenea, un procedeu potrivit pentru portaltoii mai groşi. Secţionarea portaltoiului se realizează transversal iar de la secţiune în jos se face longitudinal o tăietură triedrică de 2-5 cm lungime. Baza altoiului se taie asfel încât să se încadreze perfect în scobitura portaltoiului. După îmbinare, se leagă strâns cu rafie şi se unge cu mastic atât la locul altoirii cât şi secţiunile altoiului şi portaltoiului. Altoirea în triangulaţie se execută primăvara înainte de pornirea vegetaţiei.

 

Fig. 6 - Altoirea în triangulație

Alte metode de altoire cu ramură detașată, folosite în special la rășinoase sunt:

Altoirea laterală în placaj - se execută pe lujerul terminal al portaltoiului sau la circa 10 cm deasupra coletului acestuia.

  

Fig. 7 - Altoirea laterală în placaj

Altoirea în fantă laterală - aplicată frecvent la răşinoasele cultivate în câmp.

 

Fig. 8 - Altoirea în fantă laterală

Altoirea cu mugur detaşat - (în ochi sau în oculaţie) presupune folosirea unui mugur (ochi) ca altoi. După introducerea mugurului (ochiului), locul de altoire se leagă şi se unge cu ceară de altoit.

 

Fig. 9 - Altoirea în oculaţie

Prin altoire se pot realiza copii vegetative ale exemplarelor valoroase. Altoirea, ca și butășirea este frecvent utilizată pentru transmiterea la descendenţi a culorii argintii a acelor de Picea punges var. glauca,dar şi pentru conservarea formelor piramidale, globuloase sau pletoase utilizate în spaţiile verzi.

 

Bibliografie:

1. ABRUDAN, I.V. (2006): Impaduriri. Editura Universitatii Transilvania din Brasov, ISBN 973-635-688-4, 200p;

2. LUPESCU F. (1983): Altoirea pomilor. Editura Ceres, Bucuresti;

3. Budeanu, Marius & Achim, Gheorghe & Apostol, Ecaterina & Șofletea, Neculae & Dinu, Cristiana. (2016). Multiplicarea vegetativă a stejarului brumăriu în scopul instalării unei livezi semincere (Grafting the grayish oak (Quercus pedunculiflora) in order to establish the first seed orchard in Romania). Revista de Silvicultura si Cinegetica. 39. 22-28. 

4. https://www.horticultorul.ro/pomi-fructiferi/metode-de-altoire-a-pomilor/

 

-

300k
Hectare Paduri Amenajate
150k
Hectare Imagini aeriene
15
Proiecte de Biodiversitate
10
Registre Spatii Verzi