fbpx
Nicovalei nr.33, Brașov 500473, Romania sales@forestdesign.ro

Blue Flower

Ce este tratamentul?

În sens larg tratamentul include întregul ansamblu de măsuri culturale, prin care pădurea este condusă de la întemeiere până la exploatare și regenerare (în literatura anglo-saxonă- Troup,1928; Matthews, 1989).

În sens restrâns, prin tratament se înțelege modul special cum se procedează la exploatare și implicit la regenerarea unui arboret sau a unei păduri (Rădulescu, 1956).

Poluarea este procesul de acumulare în aer a unor substanţe aflate în diferite stări (gazoasă, solidă şi lichidă) care sunt sau pot deveni un pericol pentru viața și activitățile oamenilor atunci când concentraţiile lor depăşesc limitele maxime admise.

Pagina 2 din 13

300k
Hectare Paduri Amenajate
150k
Hectare Imagini aeriene
15
Proiecte de Biodiversitate
10
Registre Spatii Verzi